S.C. RENANIA TRADE S.R.L. este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 28103.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Renania Trade are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe Renania Trade, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Astfel, Renania Trade poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Renania Trade nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Renania Trade poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntampina încălcarea securităţii, a legii si a termenilor noştri contractuali.

De asemenea, Renania Trade va putea furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: Târgu Mures, Str. Budiului, nr. 68, corp C, Jud. Mures, Cod 540390