Pentru a ne conforma Regulamentului, daca doresti sa inregisitrezi un cont nou, va facem cunoscute notele de informare ale Renania Trade privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in relatia directa cu persoanele fizice, respectiv in relatia cu reprezentantii persoanelor juridice.

Am luat la cunostinta de notele de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Trebuie sa accepti termenii si conditiile din "Nota de Informare a Renania Trade privind prelucrarea datelor cu caracter personal".

Totodata, ne-am bucura sa pastram legatura si pe viitor, pentru a te tine la current cu promotiile in derulare si Newsletter-ele de informare. Te rog sa ne confirmi acordul tau.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scop de marketing si promotii.
Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scop de marketing si promotii.
Completarea acestui camp este obligatorie.

Detalii personale

Pentru a continua te rugam sa validezi cAptcha.