A több mint két évtizede, a személyi védőfelszerelések romániai piacán jelen levő Renania, széles körű elismerést élvező márka, amely a Renania Trade SRL tulajdonában áll magazin.renania.ro weboldal a virtuális környezet (”weboldal” vagy „a Weboldal”) amelyen keresztül megismerheti cégünket, termékeinket és tevékenységeinket..

Amikor belép a magazin.renania.ro honlapra, tudnia kell, hogy rendelkezésére állanak a Renania Trade SRL cégről való információk, például elérhetőségeiről, eladási helyei hálózatáról, értékesíthető termékeiről, a Weboldal használatának feltételeiről, adatvédelmi politikájára, személyes adatvédelmére, valamint a süti politikára vonatkozóan.

Általános jellegű feltételek

A jeloen a weboldalon történő böngészéshez szükséges a feltételek ismerete, illetve elfogadása. A kétségek elkerülése érdekében az oldal eléréséhez, navigálásához vagy használatához az alább felsorolt felhasználási feltételek elfogadása szükséges. A szabályok kötelező jellegűek a Renania Trade SRL weboldal valamennyi felhasználójára nézve.

A Weboldal tartalmára vonatkozó jogok tulajdonosa a Renania Trade SRL, amelynek székhelye Dezrobirii utca 19 szám, Targu Mures (Marosvásárhely), Mures (Maros) megye, cégjegyzékszáma: J26/822/1995, Adószáma: RO8006912, Törzstőkéje: 200.000 RON, és a Honlapot az Ön felhasználására is szánják, de az abban foglalt anyagok jogai a Renania Trade SRL-t illetik, hacsak másképpen nem jelezzük, vagy ha önmagából az anyag tartalmából ennek ellenkezője nem tűnik ki.

Az összes említett adat, valamint az elérhető termékek a magazin.renania.ro weboldalon az alábbi céllal került feltöltésre:

    mindenekelőtt azoknak az ügyfeleknek, akik a Renania Trade SRL-val szerződéses kapcsolatot kívánnak kötni, és arra irányulnak, hogy időben és átlátható módon tájékoztassák a vállalattal együttműködő személyek igényeinek kielégítését és fejlesztését, és természetesen
  1. kereskedelmi célból, hogy hatékonyan értékesítse a webhelyen keresztül megvásárolható termékeket.

A Renania Trade SRL fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja és módosítsa a felhasználási feltételeket, az oldal frissítésével, bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül, azzal a megjegyzéssel, hogy a módosítás a Weboldalon történő közzététel után lesz alkalmazandó. A weboldal rendszeres látogatása lehetőséget ad arra, hogy megtudja a jelen feltételekben bekövetkezett változásokat, és Önnek lehetővé, ugyanakkor feladatává is teszi, hogy a Weboldal használatával és az új feltételek teljesítésével kapcsolatos tudnivalókkal tisztában legyen. Meg nem felelés esetén jogunk van arra, hogy megakadályozzuk az olyan felhasználók hozzáférését, akik megsértik a felhasználási feltételeket, illetve az alkalmazandó jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit.

Önnek nem áll jogában módosítani, megváltoztatni, terjeszteni, eladni vagy továbbítani az ezen a weboldalon található vagy erről másolt információkat, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, képeket, grafikákat, és függetlenül attól, hogy ezen tevékenységet kereskedelmi célra használja, vagy sem. Ezúton megismételjük, hogy a Renania Trade SRL a weboldal anyagainak, dokumentumainak és tartalmának jogos tulajdonosa, hacsak másképp nincs kihangsúlyozva, illetve a tartalomból ez nem tűnik ki.

Az ezen a weboldalon megjelenített anyagok, beleértve, de nem kizárólagosan az információkat, szövegeket, grafikákat, szoftvereket, eszközöket, termékeket, szolgáltatásokat, adatokat, szoftverhasználatot, hirdetéseket, neveket, logókat és védjegyeket, a weboldal tartalmát képezik, amelyet a szerzői jog, a védjegyi  és általában a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik.

A védjegyek és logók ezen a weboldalon és más kapcsolódó oldalakon - ellenkező rendelkezés hiányában - a Renania Trade SRL és a Renania Trade SRL tulajdonát képezik. A védjegyekről és földrajzi jelzésekről, szóló, 84/1998. számú Törvény védi, valamint a szellemi és ipari tulajdonról szóló nemzetközi szerződésekkel és jogosulatlan másolása és felhasználása, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, szankciókat von maga után.

A weboldal működésének feltételei Titoktartás

Szorgalmazzuk és igyekszünk biztosítani, hogy a magazin.renania.ro weboldal biztonságosan működjön, állandó és naprakész karbantartással a bevitt adatok titkossága és a megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében, mind a belső szabályok, mind a követelmények tekintetében, és az adatok titkosságára, sértetlenségére és biztonságára, illetéktelen vagy illegális hozzáférésre, az adatok elvesztésére, megsemmisítésére vagy véletlen megrongálására, valamint az azon keresztül beírt vagy megszerzett információk tekintetében.

A látogatók által a Honlapon keresztül beérkező információkhoz való hozzáférés külsőleg korlátozott, csak belsőleg elérhető, a bizalmas jelleg betartásával, megfelelő intézkedések mellett, beleértve a vállalaton keretén belül is

A honlapunkról más cégek oldalaira, szervezetek, intézmények részére való átküldések tájékoztató jellegűek és nem nyújtanak garanciát az adott webhelyek műszaki paramétereire és funkcionális követelményeire vonatkozóan. Emellett a Renania Trade SRL nem felelős és nem tehető felelőssé a felhasználók által a saját készülékek, a távközlési csatornák vagy az általuk használt távközlési rendszerek működésében mutatkozó hiányosságokért a Weboldalon való kommunikáció során, a weboldal diszfunkcionalitása, amennyiben ezt az online telekommunikációs hálózat / a hardverek, a szoftverek vagy a fájlok veszteségét okozza, illetve a webhely helytelen használata vagy jogosulatlan harmadik fél általi beavatkozás miatt.

A személyes adatok védelme

Megjegyzés:Ez a fejezet általános és példa jellegű tájékoztatást nyújt arról, hogy a Renania SRL hogyan kezeli a személyes adatvédelmi politikát, és nem minősül az Általános adatvédelmi rendelet jogi értelemben vett tájékoztatásnak. Az általános Adatvédelmi irányelvek által előírt, részletes tájékoztatásra, rendelkezésére áll a S.C. RENANIA TRADE S.R.L. Tájékoztató jegyzéke a személyes adatokra vonatkozóan, amelyet átnézhet itt: https://magazin.renania.ro/szemelyes-adatok-feldolgozasarol/

Ha a Honlapon (vagy a hírlevél e-mail címén) megjelenő termékek szerződtetésére személyes adatokat és információkat ad meg, a személyes adatkezelője a Renania Trade SRL, székhelye: Dezrobirii utca. 19 szám, Targu Mures (Marosvásárhely), Mures (Maros) megye, cégjegyzék száma: J26 / 822/1995-ös, adószáma: RO8006912

A személyes adatfeldolgozási tevékenységet a Renania Trade SRL elektronikus úton, kézzel vagy vegyes módon végzi el, a természetes személyek adatvédelméről, az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 679. számú Szabályzat 6. cikkelye, valamint az Európai Parlament és Európai Tanács 95/46 / EK számú Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló előírásainak megfelelően (Általános adatvédelmi szabályzat).

Példaként megemlítjük, hogy a termékeinkre vonatkozó szerződéskötés és végrehajtás fő céljaival, nevezetesen a jogi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban stb., azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, általánosan, mint érintett személytől begyűjtött adatok, mint a személynév, vezetéknév, postacím, vezetékes / mobil telefonszám, e-mail cím, ország, nyelvi preferencia, video megfigyelésből összegyűjtött adatok a  Renania Trade SRL telephelyei biztonságának és védelmének céljából és az Ön beleegyezésével rögzítjük a megrendelésekre irányuló telefonbeszélgetéseket, a panaszok vagy igénylések közlését meglévő szerződések, vagy szerződések megkötésének lehetőségeire vonatkozóan, valamint az Ön személyes adatainak marketing célokra történő feldolgozására.

A jelen feltételek meghirdetése időpontjában a Renania Trade SRL nem használ automatizált feldolgozási folyamatokat, amelyek lehetővé teszik az Önnel kapcsolatos döntések meghozatalát.

Azokhoz a feldolgozásokhoz, amelyekhez az Ön beleegyezése szükséges, ezt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően igényelni fogjuk, előzetes tájékoztatás mellett, valamint a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét is.

Tájékoztatásunk kiterjed a címzettek kategóriáira is (az e tekintetben felhatalmazott állami intézményekről, például az ANPC (Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság), informatikai szolgáltató vállalatok, informatikai rendszerek kezelői, biztonsági és védelmi cégek, stb.), amelyekre a Renania Trade SRL a tevékenységének jogos teljesítése érdekében, vagy jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, személyes adatokat közöl az alkalmazandó szabályok és / vagy szerződéses kikötések alapján, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Jelenleg a RENANIA TRADE online / felhőszolgáltatásokat kötött az elektronikus úton tárolt adatokra, amelyek esetében a RENANIA TRADE szerződéses alapon egy szakképzett vállalat szolgáltatásait használja fel, amely vállalat Írországi székhellyel rendelkezik, valamint ennek közvetítői szolgáltatást nyújtó, Németországi székhellyel rendelkező vállalatát, kifejezetten az adatvédelemről szóló általános rendelet értelmében, beleértve a fent említett szabályzat 46. cikkének rendelkezéseit is.

Az érintett személyek rendelkezésére bocsátjuk az információkat és kommunikációs csatornákat, mint a fax szám: 0265260906 és e-mail cím: office@renania.ro annak érdekében, hogy gyakorolhassa a személyes adatokkal kapcsolatos jogát a Renania Trade SRL-vel való kapcsolatában, illetve a személyes adatokhoz való hozzáférés jogát, az adatok kijavítására és kiegészítésére, az adatok törlésére, ("elfeledtetési jog"), az adatfeldolgozás korlátozására, az adatok hordozhatóságára, az ellenzésre, az engedélyezett hozzájárulás visszavonására, valamint a panasz benyújtására vonatkozó jogait.

A jelen információ a jövőben változhat, és azon a napon lép hatályba, amikor a módosított változat elérhetővé válik.


Cookies (Sütik)

Értesítjük, hogy a Renania Trade SRL weboldal sütiket tartalmaz, azaz olyan kisméretű fájlokat, amelyek pontos technikai képességekkel rendelkeznek a weboldalon történő navigáció által biztosított kódolt információk begyűjtésére és továbbítására, és amelyek lehetővé teszik a Renania Trade SRL számára és a Renania Trade SRL Cookie-politikájában említett harmadik felek számára, a navigáció eredményeként, az adatok begyűjtését. A Renania Trade SRL weboldal által használt sütik és a sütik által megadott adatok leírását megtalálhatja az alábbi oldalon: Cookiek (sütik) használatának szabályzata.